select
 


Er du iværksætter inden for energi og IT og mangler kapital, rådgiv-
ning eller netværk?
Er du iværksætter og har du et projekt inden for energi og kommunika-
tionsteknologi? Så se her, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Vi investerer
i risikovillig kapital, tilbyder rådgivning og det rette netværk, for at din forretning kan vokse. Du kan også læse om, hvilke investeringer vi har foretaget  – og den proces, du skal igennem, når du søger kapital.


Insero arbejder inden for energi, kommunikations-
teknologi og lufthavns-
branchen.
Insero består af fem datterselskaber: Insero E-Mobility, Insero Energy, Insero Science Academy, Insero Business Services samt Insero Software (tidligere DSE Airport Solutions). 


Insero tilbyder projekter, rådgivning og nye løs-
ninger. Læs mere her. 
Insero løser opgaver for danske og internationale kunder inden for
energi-, kommunikationsteknologi- og lufthavnsbrancherne. Opgaverne spænder vidt – lige fra rådgivning om elbiler til ny softwareteknologi inden for flytrafik. Derudover deltager vi i en række udviklingsprojekter.


Er du fra uddannelses- området og vil du gøre brug af vores projekter eller har du selv en idé?
Er du skoleleder eller lærer og har et projekt inden for teknik og natur-
videnskab, du gerne vil gennemføre på din skole? Vi investerer i initia-
tiver, der øger elevernes interesse og faglighed inden for teknik og naturvidenskab. Læs her om dine muligheder for at søge midler fra os.
Du kan også læse mere om de store projekter, vi har iværksat som Mobil Lab, Lego Education og mange flere.


Er du fra lokalområdet
og vil du se hvilke projek-
ter vi bevilger, eller søger du midler til dit sport og kulturprojekt?
Sidder du i en lokal forening eller sportsklub og har et spændende projekt i lokalområdet? Så kan du søge os om midler til lokale aktiviteter inden for sport og kultur. Vores mål med investeringerne er at gøre vores område til et attraktivt sted at leve. Du kan også læse om, hvilke projekter vi har investeret i - og hvordan du skal skrive din ansøgning.
Insero               Chr. M. Østergaards Vej 4a               8700  Horsens               Tlf. 7026 3748               CVR.: 31103843               kontakt@insero.dk


Insero koncernen er etableret af venturekapital fonden Insero Horsens. Koncernen udvikler projekter, virksomheder, ny viden og uddannelse inden for energi, kommunikations-
teknologi og lufthavnsbranchen. Vi investerer risikovillig kapital og tilbyder netværk og specialiseret rådgivning. Vi har fokus på særligt fire områder: E-mobilitet, IT, geoenergi
samt energi og byggeri. Inseros formål er at skabe vækst og udvikling inden for energi, kommunikationsteknologi og lufthavnsbranchen.